language Amazing Thailand

แหล่งผจญภัยหลากหลายรูปแบบ

  แหล่ง จังหวัด
70 ดอยผ้าห่มปก
(แม่ฝาง)
เชียงใหม่
71 โครงการหลวง ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน
72 อ. กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
73 ดาราดาเล
บ้านดินฟาร์ม
เชียงใหม่
74 เอ็กเซ็นเตอร์ เชียงใหม่
75 อ.เชียงคาน เลย
76 อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย
สุโขทัย
77 โครงการเกษตรอินทรีย์
สนามบินสุโขทัย
สุโขทัย
78 แก่งบางระจัน เพชรบูรณ์
79 บึงบอระเพ็ด นครสวรรค์
80 เกาะเทโพ อุทัยธานี
81 แก่งหินสามพันโบก อุบลราชธานี
82 หมู่บ้านผาชัน อุบลราชธานี
83 ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ม้า
พื้นบ้านสิรินธร
อุบลราชธานี
84 สะพานมอญ กาญจนบุรี
85 น้ำตกภูเตย กาญจนบุรี
  แหล่ง จังหวัด
86 พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด กาญจนบุรี
87 หินตกริเวอร์แคมป์ กาญจนบุรี
88 น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี
89 กรุงเก่าอยุธยา พระนครศรี
อยุธยา
90 สาริกา เอ็กพลอเรอร์ นครนายก
91 อ. อัมพวา สมุทรสงคราม
92 ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม
93 ตะลุยสวนสัตว์เปิด
เขาเขียว
ชลบุรี
94 น้ำตกเขาชะเมา ระยอง
95 เดอะปาร์ค
แอดเวนเจอร์ แลนด์
ระยอง
96 หมู่บ้านสลักคอก ตราด-
เกาะช้าง
97 น้ำตกป่าละอู หัวหิน
98 เกาะปันหยี พังงา
99 สระมรกต กระบี่
100 ทะเลน้อย พัทลุง