language Amazing Thailand
จารึกความกล้าบนสายน้ำเดือด

เมืองไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนท่ามกลางผืนป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของพืชพรรณไม้และสัตว์ป่า ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นต้นกำเนิดของเส้นทางสายน้ำที่สำคัญ ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านจะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำโดยการใช้ไม้ไผ่มาทำเป็นแพล่องลำน้ำ อาจถือได้ว่าเป็นพาหนะทางน้ำอันแรกของประเทศไทย โดยภายหลังได้มีการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศ “ล่องแก่ง” ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ เพราะให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายความสามารถของนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังได้เห็นทัศนียภาพธรรมชาติอันร่มรื่นสวยงามทั้งสองฝั่งลำน้ำสร้างความเบิกบานใจให้แก่ผู้ที่จำเจจากภารกิจประจำวัน

ปัจจุบันได้มีการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตามสากลเพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการนำเรือยางเข้ามาใช้ทดแทนการสร้างแพจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวิถีทางท่องเที่ยวใหม่ที่ หยุดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากอุทยานฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แหล่งล่องแก่งส่วนใหญ่ในเรื่องความปลอดภัยและการกู้ภัย

ระดับความยาก-ง่ายของการล่องแก่ง

rafting class

ระดับ 1 - ง่ายมาก

มีแก่งเล็กน้อยสายน้ำไหลเอื่อยๆ แต่มีความเร็วพอประมาณที่จะทำให้เรือและแพลอยไปเองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มล่องแก่งเป็นครั้งแรก

ระดับ 2 - ธรรมดา

กระแสน้ำไหลแรงขึ้น เวลาปะทะกับแก่งหินใต้น้ำจะเกิดเป็นคลื่นฟองขาวมีขนาดไม่ใหญ่นัก ต้องใช้เทคนิคหรือทักษะในการพายเรือพอสมควร

ระดับ 3 - ปานกลาง

กระแสน้ำมีความเร็วและปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดคลื่นใหญ่แตกตัวเป็นฟองขาว ช่วงที่มีแก่งและโขดหินจะทำให้เกิดกระแสน้ำหมุนวน หากเรือล่มหรือพลัดตกน้ำยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าว่ายน้ำเป็นและสวมอุปกรณ์ชูชีพครบ

ระดับ 4 - ยาก

มีแก่งที่แยกสายน้ำออกเป็นหลายๆ สาย ปริมาณน้ำมาก ทำให้เกิดกระแสน้ำปั่นป่วนรุนแรง บางแห่งน้ำลดระดับลงประมาณ 1 เมตร ใต้น้ำมีโขดหิน ทำให้เกิดกระแสน้ำวนอยู่ด้านล่าง ดูดเรือให้หมุนวนอยู่กับที่ได้ การกู้ภัยอาจทำได้ยาก

ระดับ 5 - ยากมาก

กระแสน้ำไหลเชี่ยว มีแก่งหินใหญ่ โขดหินขวางสายน้ำและมีน้ำตกที่มีความต่างระดับสูง 1-2 เมตร เป็นระยะๆ ทำให้เกิดคลื่นน้ำเป็นระลอกใหญ่และกระแสน้ำวนเบื้องล่างรุนแรงมากติดต่อยาวตลอด ต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์การพายบังคับเรือสูง การกู้ภัยอาจทำได้ยากและอาจถึงขั้นต้องบาดเจ็บเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

7 greens ad
Thailand Tourism Standard

มาตรฐานของกิจกรรมล่องแก่ง

ทางกรมการท่องเที่ยวได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้ประกอบการ และเจ้าของพื้นที่กิจกรรมล่องแก่งได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจการให้อยู่ในระดับ มาตรฐานสากล เพื่อรับรองความปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาล่องแก่ง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tourism.go.th

ข้อควรปฏิบัติในการล่องแก่ง

ก่อนจะไปล่องแก่งควรเตรียมตัวสำหรับการเดินทางให้เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความสนุกสนาน ความปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

การกู้ภัย การช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ

การล่องแก่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีกระแสน้ำแรงและไหลเชี่ยว ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในการกู้ภัยให้ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการล่องแก่งและหน่วยงานพื้นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งวิธีการกู้ภัยทางน้ำมี 2 ลักษณะ ดังนี้
  • พยายามว่ายน้ำเข้าหาเรือ เข้าฝั่ง หรือจุดไหนที่น่าจะปลอดภัยให้เร็วที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับอันตรายจากกระแสน้ำและแก่งหิน
  • หากตกในกระแสน้ำเชี่ยว ไม่ควรรีบเกาะเรือยางเพราะกระแสน้ำจะพัดพาเรือไปด้วยความเร็ว อาจได้รับอันตรายจากโขดหินหรือกิ่งไม้
  • หากไม่มีโอกาสว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง พยายามตั้งสติ และหาที่ยึดเกาะเพื่อรอเรือ หรือทีมช่วยเหลือมารับขณะที่กำลังถูกน้ำพัดไปเรื่อยๆ ให้ลอยตัวในลักษณะนอนหงาย และเหยียดขาไปตามด้านที่กระแสน้ำไหล
  • เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากการกระแทกของหิน และค่อยๆ เตะขาในน้ำ เพื่อช่วยชะลอความเร็วของกระแสน้ำที่พัด อย่างอเข่าหรือคว่ำหน้าเพราะจะทำให้ร่างกายไปกระแทกกับสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้

เส้นทางล่องแก่ง

  แหล่ง จังหวัด ฤดูท่องเที่ยว ระดับแก่ง ใช้เวลาล่อง
1 แม่น้ำปาย แม่ฮ่องสอน ตลอดปี 3-4 6 ชั่วโมง
2 สายน้ำแม่แตง เชียงใหม่ ตลอดปี 2-5 2.5 ชั่วโมง
3 ลำน้ำว้า น่าน พ.ค. - ต.ค.
พ.ย. - ก.พ.
3-5
3-4
3 ชั่วโมง ถึง
3 วัน
4 ลำน้ำสาน เลย มิ.ย. - ต.ค. 1-5
3 ชั่วโมง
5 ลำน้ำเข็ก พิษณุโลก พ.ค. - ต.ค.
พ.ย. - ก.พ.
มี.ค. - พ.ค.
4-5
3-4
2-3
2-3 ชั่วโมง
6 อุ้งผางคี/ทีลอซู ตาก พ.ย. - พ.ค. 3-4 4 ชั่วโมง
7 เส้นทางน้ำตกทีลอเล ตาก พ.ย. - พ.ค.
3-4 6 ชั่วโมง
8 ลำห้วยแม่เรวา นครสวรรค์ ตลอดปี
2-3
1.5 ชั่วโมง
9 ภูเกาะ สระบุรี ต.ค. - ม.ค. 1-3
1.5 ชั่วโมง
10 แม่น้ำนครนายก นครนายก ก.ค. - ต.ค. 2-3
2 ชั่วโมง
11 แก่งหินเพิง ปราจีนบุรี มิ.ย. - ต.ค.
3-5 2 ชั่วโมง
12 คลองโป่งน้ำร้อน จันทบุรี มิ.ย. - พ.ย.
1-3 2-3 ชั่วโมง
13 อ. พะโต๊ะ ชุมพร ตลอดปี 3-4 3 ชั่วโมง
14 โตนปริวรรต พังงา ตลอดปี 2-4 2 ชั่วโมง
15 คลองกลาย นครศรีธรรมราช ตลอดปี 1-3 3 ชั่วโมง
16 หนานมดแดง พัทลุง ตลอดปี 1-3 2 ชั่วโมง
17 คลองลำโลน สตูล ตลอดปี 1-3 2 ชั่วโมง