ล่องแก่ง อ.พะโต๊ะ
ล่องแก่ง อ.พะโต๊ะ
ล่องแก่ง อ.พะโต๊ะ

ล่องแก่งชมธรรมชาติ

อ.พะโต๊ะ

ข้อมูลท่องเที่ยว

จากชุมพรไปทางหลวง 41 ผ่าน อ.ทุ่งตะโก เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 4006 ขับไปอีกประมาณ 40 กม.

ตำแหน่ง GPS
N9° 47.445’, E98° 46.623’

ติดต่อ
ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าต้นน้ำพะโต๊ะ
โทร.08 4925 7007

ททท. สำนักงานชุมพร
โทร.0 7750 1831, 0 7750 2775-6

สิ่งอำนวยความสะดวก
เจ้าหน้าที่นำเที่ยว แพ เรือยาง โฮมสเตย์ อาหาร ห้องน้ำ ที่จอดรถ

ผืนป่าที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี และสายน้ำที่ไหลลงมาจากขุนเขาอันเป็นต้นน้ำที่สำคัญสำหรับชาวพะโต๊ะ การมาเที่ยวพะโต๊ะนอกจากจะได้ผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังได้เห็นการร่วมมือของชุมชมที่เข้มแข็งเหนียวแน่นในการรักษาป่าต้นน้ำ มีการจัดให้ความรูและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวผจญภัยเชิงนิเวศตามแนวคิด “คนอยู่ ป่ายัง” เช่น การล่องแก่ง ซึ่งสายน้ำแห่งนี้มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 11 กิโลเมตร ระดับความยากง่ายของแก่งประมาณ 3-4 โดยแก่งที่น่าสนุก ตื่นเต้น จะมี “แก่งบกไฟ” “แก่งเหวบัวทอง” “แก่งเหวตาวัน” “แก่งหินช้าง” “แก่งเหวตาอ้น” “แก่งเขื่อนน้ำวน” “แก่งหัวกระโหลก” ใช้เวลาล่องประมาณ 3 ชั่วโมง บางช่วงของลำน้ำมีต้นไม้ยื่นเข้ามา ต้องคอยคัดเรือหลบกันจ้าละหวั่น นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เป็นน้ำค่อนข้างไหลเอื่อยๆ ให้หยุดพักเล่นน้ำเย็นใส ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำที่ผ่านป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้ ผสานกับเสียงนกร้องนานาชนิด นอกจากนี้บริเวณต้นน้ำยังบริการล่องแพเที่ยวสวนและลิ้มรสผลไม้สดจากต้น ระหว่างทางยังอาจได้พบเห็นนกเงือก นกกระเต็น ค่างแว่นถิ่นใต้ ฯลฯ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำที่เอื้ออิงกันมาแสนนาน

รู้ก่อนเที่ยว
"เปิดให้เที่ยวตลอดปี ถ้าไปล่องแก่งควรไปช่วงเดือนกรกฎาคม-เมษายน ถ้าไปช่วงมิถุนายน-ตุลาคม จะได้เที่ยวชมสวนและชิมผลไม้จากต้นด้วย"

แนะนำ
"หากมีเวลาลองไปเดินป่าศึกษาระบบนิเวศบริเวณต้นน้ำและวิถีชุมชนที่มีมิติในการอยู่รวมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นที่อยู่อาศัยในป่า อาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนที่สามารถสร้างบทพิสูจน์ในการอยู่ร่วมกับป่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และธรรมชาติ"

เทศกาล
"ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ มีการจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์"

ที่ตั้ง

ดูแผนที่ ล่องแก่ง อ.พะโต๊ะ ขนาดขยาย

ดูกิจกรรม ล่องแก่ง ทั้งหมดและกิจกรรมอื่นๆในจังหวัด