ขี่ม้าแกลบ
ขี่ม้าแกลบ
ขี่ม้าแกลบ
ขี่ม้าแกลบ
ขี่ม้าแกลบ
ขี่ม้าแกลบ
ขี่ม้าแกลบ

ขี่ม้าแกลบท่องไพร เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดในป่าใหญ่

ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นบ้านสิรินธร

ข้อมูลท่องเที่ยว

จากตัวเมืองอุบลราชธานี ใช้เส้นทางหลวง 217 ไปทางเขื่อนสิรินธร จนถึงบ้านหนองชาด

ตำแหน่ง GPS
N15° 12.699’, E105° 27.421’

ติดต่อ
ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ม้าพื้นบ้านสิรินธร
โทร.08 1955 8369, 08 9584 5117
http://www.ponysirindhorn.com

Chillout Thailand Travel
โทร.08 4475 9559, 0 4531 2696
http://www.chilloutthailand.com

สิ่งอำนวยความสะดวก
วิทยากรนำเที่ยว เจ้าหน้าที่จูงม้า ที่พัก อาหาร ห้องน้ำ

สถานที่อนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านของไทย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ม้าแกลบ” ม้าที่เคยอยู่เคียงข้างชาวอุบลฯ เป็นทั้งยานพาหนะและแบกสัมภาระ ปัจจุบันทางชมรมได้เปิดสอนการขี่ม้า วิธีเลี้ยงดูแลม้า และมีกิจกรรมผจญภัยท่องเที่ยวบนหลังม้าที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง เส้นทางแรกจากชมรมจนถึงอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยจะขี่ผ่านทุ่งดอกไม้ ป่าเบญจพรรณ ลงเนิน ขึ้นเขา ลงคันนาลุยน้ำไปชมวิวแม่น้ำมูลบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ลานผาผึ้ง และธรรมชาติงามๆ อีกมากมาย

เส้นทางที่สองจะเป็นเส้นทาง “คาวบอย” เป็นการขี่ผจญภัยเข้าไปค้างคืนในป่า 1 คืน เพื่อเรียนรู้วิถีชาวบ้านในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เช่น การจุดไฟหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ การหาภาชนะต่างๆ มาใช้ประกอบอาหารและวิธีหาอาหารในป่า เริ่มจากการตกปูด้วยปลาร้า โดยแค่นำปลาร้าหรืออาหารที่มีกลิ่นรุนแรงผูกกับไม้ แล้วนำไปล่อปูตามลำธาร ด้วยพฤติกรรมของปู มันจะหนีบปลาหรืออาหารไว้แน่นไม่ยอมปล่อย การหาเห็ด และเรียนรู้วิธีจับจักจั่นด้วยยางไม้หรือหมากฝรั่ง รวมไปถึงการสัมผัสประสบการณ์อาบน้ำให้ม้า
ริมลำธารกลางป่า

รู้ก่อนเที่ยว
"ม้าแกลบรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 70 ก.ก. เที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ดอกไม้จะบานเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน"

แนะนำ
"กรุณาติดต่อจองล่วงหน้า"

ข้อควรระวัง
"เนื่องจากม้าแกลบ ม้าพันธุ์พื้นบ้านของไทยใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากอุบลฯ จึงมีการจัดตั้งชมรมขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ม้าแกลบผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้ขยายพันธุ์ได้ถึง 54 ตัวแล้ว นอกจากนี้ยังมีการฝึกม้าเพื่อเป็น “อาชาบำบัด” ให้กับเด็กและผู้ป่วยด้านต่างๆ รวมไปถึง
การขี่ม้าเพื่อจัดระเบียบการเรียงตัวของกระดูกสันหลัง"

ที่ตั้ง

ดูกิจกรรม กิจกรรมผจญภัยอื่นๆ ทั้งหมดและกิจกรรมอื่นๆในจังหวัด