อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

สองล้อทัศนามรดกโลกเมืองเก่า

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ข้อมูลท่องเที่ยว

จากตัวเมืองสุโขทัย ใช้ทางหลวง 101 ไปจนถึงหลักกม. ที่ 18-19 เลี้ยวซ้ายข้ามแม่น้ำยม เลี้ยวขวาทางแยกเข้าอุทยานฯ ไปอีกประมาณ 1.5 กม. ถึงตัวอุทยานฯ

ตำแหน่ง GPS
N17° 31.051’, E99° 45.357’

ติดต่อ
ศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาตร์ศรีสัชนาลัย
โทร.0 5567 9211

เดอะ เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท
โทร.0 2642 5497
www.LegendhaSukhothai.com

สิ่งอำนวยความสะดวก
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว จักรยานเช่า Audio Tour ร้านอาหาร ห้องน้ำ ร้านของที่ระลึก และที่จอดรถ

นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดในสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้รับเกียรติให้ลงทะเบียนเป็น “มรดกโลก” จากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อว่า “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร”ก่อนจะเริ่มปั่นสำรวจ แนะนำให้ศึกษาข้อมูลและประวัติพอสังเขปที่ ศูนย์บริการข้อมูลอุทยานประวัติศาตร์ศรีสัชนาลัย จากนั้นปั่นจักรยานสบายๆ ผ่าน “ประตูดอนแหลม” เลียบแนวกำแพงศิลาแลงเมืองเชลียง ไปจนถึง “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” พระอารามหลวงชนิดราชวรวิหาร ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะเด่นเป็นพระปรางค์ศิลาแลงฉาบปูนองค์ใหญ่ สูงชะลูดงดงาม ภายในวัดมีกำแพงศิลาแลง ที่มีพระพักต์พระอวโลกิเตศวรอันงดงาม ต่อมาเป็น “วัดชมชื่น” ชมโครงกระดูกมนุษย์ อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 ถึง 13 ถัดมาไม่ไกลนักเป็น “วัดจันทร์” เป็นโบราณสถานเก่าแก่มาก เชื่อกันว่ามีมาก่อนสมัยสุโขทัย ต่อมาก็ปั่นมาหยุดที่ “วัดน้อย” เดินไปชมโบราณสถาน คล้ายเมืองจำลอง เช่น องค์เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สูง 2 เมตร เป็นต้น จากนั้นปั่นต่อไปที่ “วัดเจดีย์เจ็ดแถว” เป็นวัดที่ประดิษฐานพระอัฐิของราชวงศ์สุโขทัย เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในเมืองสุโขทัย

นอกจากนี้ยังมี “วัดนางพญา” วิหารศิลาแลงขนาด 7 ห้องภายในมีการตกแต่งด้วยสังคโลก และปูนปั้นลวดลายต่างๆอย่างวิจิตรสวยงาม ถัดมาอีกเป็น “วัดช้างล้อม” จุดเด่นของวัดนี้คือ เจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่ ที่ฐานล้อมรอบด้วยฝูงช้างปูนปั้นขนาดใหญ่กว่าช้างจริง 39 เชือก ยืนหันหลังชนฝาผนังส่งสายตาเป็นมิตรทักทายผู้มาเยือน ปั่นไปอีกซักพักถึง “วัดเขาพนมเพลิง” ในพงศาวดารเหนือเชื่อว่า วัดแห่งนี้ใช้เป็นศูนย์กลางในการวางพื้นที่สร้างเมืองศรีสัชนาลัย เดินพอเหงื่อซึมๆ ก็ถึงองค์พระเจดีย์ทรงกลม มณฑปก่อด้วยศิลาแลงที่ชาวบ้านเรียกว่า “ศาลเจ้าแม่ละอองสำลี” อย่าลืมไปไหว้พระขอพรจากพระประทานปางมารวิชัยที่สร้างด้วยแผ่นศิลาแลงเป็นชั้นๆ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานานหลายร้อยปี จากนั้นเดินต่อไปยังยอดเขา “วัดสุวรรณคีรี” ขึ้นบันไดไปยังลานประทักษิณ ชมภูมิทัศน์อันสวยงามของเมืองศรีสัชนาลัย

หากยังมีแรงเหลือ แนะนำให้ปั่นต่ออีกประมาณ 4.6 กม.ไปที่ “ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก บ้านเกาะน้อย” เรียนรู้วิวัฒนาการของเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณและเรื่องราวในการทำเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาเผาที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองศรีสัชนาลัย

รู้ก่อนเที่ยว
"เปิดทุกวันตั้งแต่ 08:00 -16:00 น. มี Audio Tour และจักรยานให้เช่าด้วย "

แนะนำ
"แวะซื้อเครื่องประดับทองและเงินลายโบราณ ซึ่งเป็นสินค้าหัตถกรรม OTOP ขึ้นชื่อของ อ. ศรีสัชนาลัย"

ขอความร่วมมือ
"กรุณาสำรวมกิริยามารยาทในขณะที่เข้าชมสถานที่ต่างๆ"

ที่ตั้ง

ดูกิจกรรม กิจกรรมผจญภัยอื่นๆ ทั้งหมดและกิจกรรมอื่นๆในจังหวัด