สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

ผจญภัยบนเรือนยอดไม้ ชมเมืองล้อมป่า แห่งเดียวในประเทศไทย

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)

ข้อมูลท่องเที่ยว

ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว ใช้ทางหลวง 404 ตรัง-ปะเหลี่ยน พอถึง กม. 11 ก็จะเห็นทางเข้าด้านซ้ายมือ

ตำแหน่ง GPS
N7°46.071’, E99° 63.525’

ติดต่อ
สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
โทร.0 7528 0166
www.tkbg.org

สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านขายของ

หากพูดถึงป่าไม้ ทุกคนคงนึกถึงผืนป่าใหญ่กว้างขวาง มีเทือกเขาทอดตัวยาว หรือมีเขาสูงเตี้ยสลับกันไปแต่สวนพฤษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นต้นน้ำของลำห้วยเล็กๆ ลักษณะป่าจะเป็นป่าดิบชื้น ป่าพรุ และทุ่งหญ้า เป็นพื้นที่ป่าที่แวดล้อมไปด้วยชุมชนเล็กๆ โดยรอบ จึงกล่าวได้ว่าเป็นเมืองล้อมป่า มิใช่ป่าล้อมเมืองเฉกเช่นผืนป่าทั่วไป

ภายในมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เลือกหลายเส้นทาง ที่พลาดไม่ได้ คือ เส้นทางสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopy Walk Way) ลักษณะเป็นหอคอยไต่ระดับมีสะพานแขวนเชื่อมต่อกัน ระยะทางยาวประมาณ 175 เมตรสูงประมาณ 18 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้ศึกษาความแตกต่างทางชีวภาพของป่าดิบในความสูงระดับต่างๆ และสามารถมองเห็นป่าไม้ในระยะใกล้ชิดอีกมุมมองหนึ่ง และได้สัมผัสกับธรรมชาติของสังคมพืชเรือนยอดไม้ของต้นไม้สูงๆ ได้อย่างชัดเจนในระดับสายตาไม่ว่าจะเป็นใบ ดอก และผล อีกทั้งจะได้พบเห็นสัตว์ป่าจำพวกนก กระรอก กระแต ลิง ค่าง โดยไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นฟ้า แล้วใช้กล้องส่อง ถ้ามองลงมาด้านล่างจะเห็นรอยต่อระหว่างป่าดิบชื้นกับป่าพรุได้ชัดเจน

รู้ก่อนเที่ยว
"เที่ยวได้ตลอดปี ใช้เวลาเที่ยวประมาณ 1-2 ชม. ในอดีตผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่า ทั้งสัตว์ป่า พืชผัก และผลไม้ป่า"

แนะนำ
"อีกเส้นทางที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุ ระยะทาง 1,200 ม."

ที่ตั้ง

ดูกิจกรรม ผจญภัยเหนือยอดไม้และบนท้องฟ้า ทั้งหมดและกิจกรรมอื่นๆในจังหวัด