language Amazing Thailand

Tag Archives: สุรินทร์

วิถีช้าง วิถีชีวิต ถิ่นช้างเลี้ยงที่ใหญ่ ที่สุดในโลก

พบความมหัศจรรย์ของสายสัมพันธ์ระหว่างช้างกับชาวกูย “เมื่อช้างมีความหมายประหนึ่งคนในครอบครัว” ไม่ใช่เพียงสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งาน แต่หากสามารถนำมาเลี้ยงให้กลายเป็นช้างบ้านได้อย่างน่าทึ่ง อ่านต่อ

กิจกรรม เที่ยวปางช้าง | จังหวัด