language Amazing Thailand

Tag Archives: ตรัง

ผจญภัยบนเรือนยอดไม้ ชมเมือง ล้อมป่า แห่งเดียวในประเทศไทย

สวนพฤษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นต้นน้ำของลำห้วยเล็กๆ ลักษณะป่าจะเป็นป่าดิบชื้น ป่าพรุ และทุ่งหญ้า เป็นพื้นที่ป่าที่แวดล้อมไปด้วยชุมชนเล็กๆ โดยรอบ จึงกล่าวได้ว่าเป็นเมืองล้อมป่า มิใช่ป่าล้อมเมืองเฉกเช่นผืนป่าทั่วไป อ่านต่อ

กิจกรรม ผจญภัยเหนือยอดไม้และบนท้องฟ้า | จังหวัด

ลอยคอ เกาะเสื้อชูชีพ สำรวจถ้ำ มหัศจรรย์กลางทะเล

เป็นถ้ำทะเลที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของภูผา ซึ่งจะเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้น จากปากทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นโพรงเล็กๆ ช่วงเวลาน้ำลด โพรงนี้จะสูงพ้นระดับน้ำพอให้เรือคายัคลอดมาได้ แต่หากช่วงน้ำมากอาจจะต้องว่ายน้ำลอยคอเกาะกันเข้าไปตามทางที่คดโค้ง ระยะทางประมาณ 80 เมตร อ่านต่อ

กิจกรรม สำรวจถ้ำ | จังหวัด

พายเรือระทึก ลึกลับลอดท้องมังกร

ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างต่างๆมีทั้งหมด 8 ถ้ำ แต่ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวชมเพียง 5 ถ้ำ ไฮไลท์ของการล่องเรือจะอยู่ในช่วงที่เพดานต่ำสุด เรียกช่วงนี้ว่า การลอดท้องมังกร ทุกคนบนเรือต้องนอนราบไปกับเรือ เพราะระยะห่างระหว่างเพดานถ้ำอยู่ห่างจากปลายจมูกประมาณแค่หนึ่งฝ่ามือ อ่านต่อ

กิจกรรม สำรวจถ้ำ | จังหวัด

คายัครอบเกาะสวยที่สุดของทะเลตรัง ชมปะการังน้ำตื้น

เกาะกระดานเป็นเกาะที่สวยแห่งหนึ่งของทะเลตรัง มีเนื้อที่กว่า 600 ไร่ หาดทรายที่นี่ขาวเนียนละเอียดมากเหมือนแป้งน้ำทะเลใสสีสวยจนเห็นริ้วทรายใต้พื้นน้ำ สุดชายหาดด้านเหนือนักท่องเที่ยวจะได้เห็นแนวปะการังทอดยาวออกไปในทะเลเกือบร้อยไร่ อ่านต่อ

กิจกรรม ดำน้ำ | จังหวัด