language Amazing Thailand

Tag Archives: น่าน

จารึกความกล้าบนผืนน้ำกับที่สุด ของเส้นทางล่องแก่งของเมืองไทย

การล่องแก่งลำน้ำว้า จ.น่าน เป็นกิจกรรมผจญภัยที่ครอบคลุมพื้นที่หลักของอุทยานแห่งชาติแม่จริม และอุทยานแห่งชาติดอยภูคาถือได้ว่าเป็นสถานที่ล่องแก่งที่ตื่นเต้นและสนุกที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ระดับความยากมีตั้งแต่ระดับ 1 ไปจนถึงระดับ 5 อ่านต่อ

กิจกรรม ล่องแก่ง | จังหวัด